Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. díl: Je libo polibek nebo kousnutí?

26. 1. 2008

„Adri?“

Dívka sebou trhla a odhrnula si vlasy z čela. Bohužel zapomněla, že za stejnou ruku visí na hrazdě, takže během pár vteřin skončila v síti.

„Jé promiň, nechtěla jsem tě polekat…“ Leila dopadla vedle ní.

„To nic…“ Adri potřásla hlavou.

„Co je s tebou? Jsi pořád duchem někde jinde…“ Leila si kamarádku starostlivě měřila.

„Já jen… Leží mi v hlavě ten nový…“ Adri se znovu zamyslela.

„Chris?“

„Ano, ten…“ Adri se v síti převalila na břicho a koukala vysokým oknem k nebi, po kterém plula bílá oblaka. „Vypadá totiž docela mile…“

„Ale?“ Leila si lehla vedle ní a ustaraným pohledem se jí zahleděla do očí.

„Ale když s ním mluvím nebo se na něj podívám, připadá mi, že za tou milou tváří se něco skrývá…“ Adri se stále dívala na oblaka a přemýšlela.

„A co se tam skrývá?“ Leilin hlas zněl lehce ustaraně.

„Smutek…“ Adri se lehce nadzvedla a podívala se na svou kamarádku, ta ji objala kolem ramen a konejšivým hlasem se ji pokusila zvednout náladu.

„Neboj, však ho to přejde. Třeba se mu jen stýská po domově, po rodině…“ usmála se na ni, „dělá ti to takové starosti?“

„Já ani nevím… Mám z toho divný pocit…“ Adri se převalila na záda a zamyšleně si prohlížela hrazdy nad nimi.

Leila se také převalila, chvíli přemýšlela a pak prohlásila:

„Tak víš co? Zkusíme zjistit, proč je teda tak smutný… Ale pod jednou podmínkou…“

Adri se nejistě usmála…

„Jakou?“

„Můžu všem říct o tom, jak jsi se dnes rozhodla si na hrazdě upravit vlasy!“

„To ani náhodou!“ Adri se nadzvedla a podívala se na Leilu, která stěží zadržovala smích. „Jestli o tom jen cekneš… tak… tak…“

„Tak si mě budeš muset chytit!“ Leila se převalila dozadu, udělala přemet vzad a už se odrážela z trampolíny na první hrazdu.

„No počkej!“ Dívka se za ní rozběhla a brzy se tělocvičnou opět rozléhal jen dívčí smích a pískot, spolu se skřípotem lan a namáhaných trampolín…„V pořádku, myslím, že tohle by šlo.“ Drobná ručka stiskla tlačítko stop a hudba umlkla. Mia se otočila ke svým společníkům a spokojeně se usmála.

„Tak co na to říkáte?“

Anna stála uprostřed parketu se zamyšleným výrazem. Zkusila otočku, zvedla ruce nad hlavu a přešla do piruety, skončila ve stejném postoji, v jakém začala. Práva noha mírně vepředu, levá vzadu, ruce směřující vlevo a mírně dozadu. Podívala se tázavě na Chrise, který přikývl.

„Myslím, že by to šlo…“ Dodal po chvíli. Ve tváři měl zamyšlený výraz.

Mia se usmála, přešla k přehrávači a přetočila kazetu zpět.

„Tak si to zkuste spolu… Nejprve Anna sama, ty Chrisi, potřebovala bych, aby jsi se moc nehýbal, jsi na stráži… Ale zase by jsi neměl stát jako solný sloup. Potřebovala bych, abys nějak zůstal na místě a přitom tančil a aby to nevypadalo moc hloupě… zvládneš to?“

Mladík se jen pousmál a kývl.

Mia pustila hudbu.

Anna se dala do tance…

Nejprve pomalu, s propnutýma rukama za zády ostře kráčela vpřed a uhrančivým pohledem sledovala Chrise. Každý úder bubnu znamenal jeden krok. Chris se nehýbal, jen hlavu pomalu otáčel směrem jejího pohybu, po chvíli přesně na úder bubnu udělal krok vpřed, zarazil se, při dalším úderu rychlé, odmítavé gesto ruky a na další úder se vrátil zpět.. Když bubny najednou přidali na intenzitě, Anna se propnula, zvedla ruce a pak pomalu spouštěla hlavu v rytmu rychlých, tichých bubínků, až se její pohled znovu setkal s Chrisovým. V tu chvíli se ozval činel a Chris po ní vztáhl ruku, a jakoby uchopil neviditelný provaz, zatáhl. Bubny znovu zrychlily, Anna sebou prudce trhla a už se jen v otáčkám a piruetách blížila ke Chrisovi. Ozval se poslední úder a Anna skončila na jedné noze v Chrisově objetí.

„Výborně!“ Zatleskala nadšeně Mia, bleskově přehodila přehrávač na druhou kazetu a pustila další část…

Teď měli začít tancovat na rychlejší skladbu… Ale co to?

Anna se tázavě dívala na Chrise, který ji stále svíral kolem pasu a nepovoloval. Lehce sebou škubla, ale Chris jako by ji ani nevnímal.

Mia stopla hudbu.

„Chrisi?“ Anna vypadala naprosto zmateně.

Chris potřásl hlavou. Nedokáže to… Nemůže…

„Já… já… promiňte, omlouvám se…“ S těmito slovy se vyhnul jejich pohledům a odešel.„…a pak zůstal najednou stát a ani se nehnul. Nevím, co se stalo… Začátek vypadal fakt dobře, už jsem si myslela, že to půjde docela hladce…“ Povzdechla se Anna a zklamaně si do úst vložila kus želé.

„To je vážně divné… A co bylo pak?“ Sora nechala vidličku, ať si proplouvá její večeří a tázavě si prohlížela sešlé kamarádky.

„Nic, omluvil se a odešel…“ Mia odložila příbor a zamyšleně si podepřela bradu.

„Třeba to byla jen tréma, nebo nevěděl, jak má na tu hudbu tančit…“ Přemýšlela nahlas jejich kamarádka.

„To si nemyslím, tančí dobře, moc dobře. Vůbec neměl problémy, když jsme jen tak zkoušeli pár kroků a to jsem přehrála čtyři kazety všeho, co mám…“ Mia se opět chopila vidličky a vložila do úst další sousto.

„A co ty a Leon?“ Ozvala se Anna.

„Já a Leon? Co by mělo být?“ Sora ihned uhnula dívkám pohledem.

„No Leila se mi dnes jen tak zmínila, že když šla včera večer do tělocvičny, tak ji málem porazila tlaková vlna, jak si tam někdo vyměňoval názory…“ Řekla Mia jakoby nic…

„Tak o tom nic nevím…“ Soru by nikdy nenapadlo, jak má strašně ráda prázdnou jídelnu…

„Opravdu? Tak proč se tak červenáš?“ Přisadila si Anna.

Jejich kamarádka v duchu děkovala za vlasy, které teď, když upřela pohled do vlastního klína, zakryly její výraz.

„Já… Je tu na mne trochu horko…“

„To se ani nedivím. Musí ti být opravdu velké horko, když tě Leon už bez ustání asi pět minut pozoruje.“ Rýpla si Mia.

Sora se snažila ovládnout… Tak na setinu vteřiny… Pak se prudce otočila… Leonův obvyklý kout byl však prázdný…

Se zuřivým výrazem se otočila na ty dvě.

„Vyyy…“

„Dostali jsme tě!“ Kývla spokojeně Mia a obě se rozesmály.

Sora chvilku vypadala, že po nich hodí svou večeři, ale s myšlenkou, že dobrým jídlem se nemá plýtvat se nakonec také pousmála.

„No co… Jen jsem mu řekla, že neměl být na toho kluka tak tvrdý…“ Dodala a vložila si do úst další sousto.

„A co on na to?“

„No, řekněme, že byl prostě jiného názoru…“ Sora se nervózně podívala na hodinky. „Ostatně, každou chvíli by jim měl končit trénink…“

„Náš Zimní král ho trénuje spolu s Adrianet?“ Ozvala se Anna.

„Nemá na výběr, jinak by to nestíhal…“ Odvětila Sora a dopřála svému žaludku další porci, „Až já dostanu tu Leilu do rukou…“

„Tak se se mnou stane co? Měla bych snad raději pro jistotu sepsat závěť?“ Ozval se jí za zády Leilin pobavený hlas.

Sora jen opět skovala hlavu za své vínové vlasy…


„Až řeknu teď, odraž se a udělej přesně to, co udělala Adrianet!“

Chris se rozhoupal, soustředil se a připravil ke skoku.

„Teď!“

Chris se pustil, udělal ve vzduchu salto a pokusil se dosáhnout na protější hrazdu. Pokusil se. Ze sítě jen uslyšel Leonovo:

„Znovu! Víc se odraž!“

Chris se tedy po žebříku znovu vyškrábal na hrazdu. Adrianet mu opět předvedla, co má udělat. Byla opravdu moc dobrá… Pomyslel si a znovu se rozhoupal. Dělalo mu to ještě trochu problémy, ale nakonec, když nabral dostatečnou výšku, zabral vší silou, vyšvihl se, co nejvíce to šlo, udělal salto a už letěl směrem na hrazdu… Ale trochu moc vysoko…

Zdárně ji přeletěl… Blesklo Adri hlavou, když Chris prosvištěl mezi dvěma lany nad hrazdou a plachtil vzduchem dál.

Ten na okamžik zpanikařil, pak však před sebou spatřil další hrazdu… Byla trošku níž a dál, ale možná, kdyby se pořádně natáhl… Propnul celé své tělo a vyslal pravačku co nejvíce dopředu. Prsty pevně sevřely kovovou tyč a svaly na paži zabraly. Chris se přitáhl a posadil se na hrazdu.

„Měl jsem se možná vyjádřit přesněji… Měl jsi udělat to, co Adrianet, a použít k tomu ty dvě hrazdy vlevo. Znovu!“ I přes ledový hlas by Adri odpřísáhla, že na chvíli zahlédla, jak se Leon maličko pousmál.

Chris se bezradně rozhlédl kolem. Neměl potuchy, jak se dostat zpátky na tu hrazdu. Adri mu jen naznačila, ať se znovu rozhoupe.

Tak dobře, teď se soustřeď…“ Rozhoupal se, vyměřil si vzdálenost… Byla trošku výš, ale to nevadí… Opět se pořádně odrazil, provedl salto a natáhl ruce. Tyč ho udeřila do dlaní a prsty ji pevně semknuly. Ve chvíli, kdy se jí zachytil, se hrazda zhoupla a Chris dostal šílený nápad, opět zabral a opět se odrazil…

Jeho cíl byl trošku níž, takže po dalším saltu pár vteřin padal a měl dost času připravit se na zachycení… Tohle se mi začíná líbit… Hrazda se opět zhoupla, když se zdálo, že se zastaví, pustil se přetočil se čelem vzad a znovu se chytil, dal nohy krátce za sebe a při zpětném zhoupnutí prudce švihl, zabral a udělal dvě salta a zastavil se, letěl ve vzpřímené poloze stále vzhůru a díval se, jak se strop přibližuje… Tohle se mi vážně líbí… Roztáhl ruce a vychutnával si ten pocit…

Když začal zpomalovat a gravitace se opět přihlásila, zaklonil se co nejvíce dozadu a nohy srovnal s tělem. Letěl teď hlavou dolů… A napadlo ho, že nemá, o co se zachytit… Pod ním se ještě houpala hrazda, na kterou se měl původně dostal. Natáhl ruce před sebe… Zdálo se mu ale, že se však houpe až příliš málo…

Sledoval, jak se hrazda pomaličku ve svém oblouku zastavila, jakoby na zlomek vteřiny počkala a pak se chystala pomaličku se spustit zase dolů…

V tu chvíli ji chytil…

Nechal se ještě jednou vynést, vyšvihl se co nejvýše nad ni… Chvíli letěl hlavou dolů, zaklonil se, dal nohy pod sebe a dopadl na hrazdu. Ruce se ještě pevně chytily lan a Chris dělal co mohl, aby se na ni udržel.

Tentokrát to byla Adri, kdo mu lehce zatleskal.

Na Leonově tváři se skutečně objevil spokojený úsměv… Na chviličku určitě…

„Fajn, a teď by jsi konečně mohl předvést to, co po tobě už hodinu marně požaduji!“ Ozval se z podlahy ledový hlas.

Kéž by měl tu bazuku…


Po další hodině, během které se Chrisovi akrobacie ještě více zalíbila, je Leon konečně pustil. Chrise neskutečně bolely ruce, ale nemohl se dočkat zítřejšího rána. Když viděl Adrianet, jak si hravě poletuje mezi hrazdami sem a tam, nemohl se sám dočkat, až to také vyzkouší…

Odešel do svého pokoje, osprchoval se a vyrazil do jídelny na večeři. Třeba tam bude i Anna a Mia. Musí se jim za to odpoledne omluvit…


„Tak povídej, jaké to bylo?“ Ozval se Miin hlas.

„Jako obvykle…“ Zamumlala Adri a sedla si i s tácem k ostatním dívkám. Netušila. Že se jen o pár vteřin minula s Leilou, kterou si kvůli něčemu zavolal Kalos.

„Co Chris? Jak mu to jde?“ Zeptala se zvědavě Anna.

„Myslím, že má talent. Rozhodně Mrazíka překvapil, přísahala bych, že ho na chvíli dokonce i potěšil!“

„Vážně?“ Optala se Sora.

“Mrazík“ totiž právě vešel do jídelny a rozhodně se potěšeně netvářil. Vyhnul se Sořinu pohledu a sednul si do svého obvyklého kouta.

„Ale nejsem si úplně jistá, jestli je to dobře… Možná to vzal jako urážku, že mu někdo udělal radost…“

V tu chvíli se Sora zvedla, popadla svůj tác a odešla za Leonem. Přisedla si k němu a po několika nesmělých okamžicích a osloveních si oba již spokojeně povídali. Adri napadlo, že ten ledovec najednou vypadá spíš jako taková malá kostička ledu v docela chutném koktejlu podávaném v příjemném baru…

„Dřív to s ním bývalo ještě horší… Než začal učit Soru…“ Ozvala se Anna.

„Opravdu?“ Adri si v duchu představila fakt velký ledovec…

„Ano… Řekla bych, že Sora se snad jako jediná nenechala tím jeho chladným chováním odradit…“ Přemítala Anna a vložila si do úst kus moučníku.

Náhle před ni a před Miu spadla na stůl malá růžička. Obě dívky vzhlédly a spatřili nad sebou lehce nervózně se usmívajícího Chrise.

„Dobrý večer, dámy… Chtěl jsem se vám omluvit za to dnešní odpoledne…“ Začal.

„Ale to je přece dobrý…“

„Ježišmarjá tos nemusel…“

Obě dívky zčervenaly a vypadaly velice potěšeně.

„Mohu si přisednout?“ Zeptal se ještě opatrně.

„Ale samozřejmě… Hned vedle Adri máš volné místo.“ Mrkla na něj Mia a usmála se, když spatřila, jak rudne.

„Eh díky…“ Posadil se vedle Adrianet, která poněkud rozpačitě sledovala, jak se Anna s Miou chichotají.

„A jak to vypadá s vaším vystoupením?“ Zeptala se po chvilce ticha Adri, která o pokaženém tréninku ještě neslyšela.

Chris na okamžik zvedl hlavu a okamžitě se začal pečlivě zabývat jedním obzvláště tuhým kouskem masa…

„A docela to šlo, už mámě hudbu. Ale nemůžeme s tím pořádně hnout, dokud se Chris nenaučí na hrazdě a lanech…“ Řekla Mia po té, co si s Annou vyměnily významný pohled. To Adri neušlo, ale rozhodla se nechat si otázku napotom.

Po chvilce se Sora s Leonem zvedli, odnesly tácky a pak se rozloučili, Sora odešla směr ubytovny, Leon směr tělocvična.

„Dneska to vypadá na slunečno až polojasno …“ Zamumlala Mia.

Adri nevěděla ani proč, ale když se Leon při loučení na Soru usmál, někde uvnitř pocítila… Co vlastně?... Asi nic…

Náhle ji něco zakrylo výhled. Nahmatala něčí ruce, šla dál… Okamžitě poznala Leilin svetr… Ale ještě si prohmatala obličej… Uličnicky se usmála…

„Hmm… Kdo by to tak mohl být… Tolik vrásek… Snad to nejsi ty, dědo?“

Všichni u stolu vyprskly smíchy, když spatřili výraz, který se objevil na Leilině tváři. Ta jen pustila Adriinu hlavu a když viděla, jak dívce hrají v očích neposedné jiskřičky, rozesmála se taky.

„Jedna nula pro tebe.“ Řekla odevzdaně a sedla si vedle ní z druhé strany.

„Mimochodem Chrisi, tohle je Leila… Myslím, že se neznáte…“ Pronesla po chvilce Adri a zaklonila se, aby si mohli podat ruce. Chris však tu Leilinu opatrně uchopil a políbil…

„Těší mne, že vás poznávám…“

„Mne také…,“ odvětila Leila, která se trošku začervenala.

„A mně tady ruku nikdo nepolíbí?“ ozval se za nimi Yuriho rozjařený hlas. Leila okamžitě zrudla doopravdy.

„Ukaž!“ Ozvala se Adri.

Yuri si klekl na zem a se zasněným výrazem mířeným kamsi ke světlu natáhl ruku směrem k Adri.

Ta ji něžně uchopila a se zamilovaným výrazem se do ni hezky zakousla…

„Au…“ Yuri vytrhl svou ruku z jejích spárů, potřásl s ní a pronesl. „Líbáte božsky princezno, leč obávám se, že vaše láska naplňuje mne utrpením, a to doslovně…“

„Mlč, nebo tě kousnu!“ usadila ho Adri.

„To by mě zajímalo, jak koušeš, když takhle líbáš…“ Pronesl s úsměvem Chris.

„Asi takhle…“ Otočila se k němu Adri a než se nadál, políbila ho.

„Takový kousnutí bych si taky nechal líbit.“ Poznamenal Yuri, zatímco ostatní v jídelně uznale zatleskali, sem tam se ozval i pískot.

Adri ukončila polibek a uličnicky se na dokonale ohromeného Chrise usmála. Ten se chvíli ani nehýbal a četl v jejích očích… Pak protočil ty svoje v sloup a hraně se sesunul nazad z lavičky.

Všichni vyprskli smíchy.

„No ne, zdá se, že koušeš stejně jako líbáš…“ Poznamenala Mia.

Chris se pomalu zvedal.

„Eh pokud mne omluvíte, budu muset na ošetřovnu… Mám dojem, že mne něco pokousalo a asi je to vážné…“ usmál se na osazenstvo stolu a odpotácel se, cestou “omylem“ vrazil do stěny místo do dveří... Jídelna opět propukla ve smích…

Jediné Adri asi neušlo, že i přes úsměv měl v očích zoufalý výraz…

„Mimochodem cože jsi to říkala, že mám udělat, aby jsi mě kousla?“ Ozval se Yuri.


Sotva Chris odešel, otočila se Leila na Adri.

„Co tě to proboha popadlo?“

„Já ani nevím, přišlo mi to v tu chvíli jako dobrý nápad.“ Zarděla se Adri.

„A jaké to bylo?“ Ozvala se zvědavě Mia.

„Co?“

„Mia asi myslí, jak náš milý Christian líbá…“ Poznamenala Anna a uculovala se na Adri, která zrudla jako rajče.

„Zvláštní, proč tak rychle vypadnul?“ zapřemítal nahlas Yuri.

„Asi se stydí…“ Poznamenala Mia zamyšleně.

„Nemyslím si…“ Poznamenala Adri.

„A co si myslíš?“ Yuri si sedl na Chrisovo místo a otočil se k Adrianet.

„Nevím, je na něm něco zvláštního…“ Odvětila jen zamyšleně.

„Jo, to je, dneska nám dost překazil trén...umf…“ Začala Mia, když ji Anna zakryla rukou ústa. Ale bylo již pozdě.

„Překazil trénink? Jak?“ Zeptala se Adri a přimhouřila oči.

Anna si povzdechla a společně s Miou jim vylíčili, co se jim s Chrisem odpoledne přihodilo. Adri se po té zamyslela, ale Leila po chvíli přemýšlení prohlásila.

„Myslím, že ho odněkud znám… Ale nevím odkud…“

„Ty jsi ho dřív viděla?“ Ozvala se Mia.

„Ano, myslím, že ano, ale nejsem si jistá, kde…“ Leila se velice hluboce zamyslela…

„Taky mi připadá povědomý…“ Ozval se Yuri.

„Má pořád v očích ten podivný smutek…“ Ozvala se tiše Adri.

„Smutek…“ Šeptla Leila.

„A bolest…“ Adri se začaly lesknout oči.

„Bolest…“ Šeptla opět Leila.

„A zorničky…“ Dodal ještě Yuri.

„A zorn…“

V tom se Leila vzpamatovala a společně s Adri uštědřila Yurimu několik pořádných šťouchnutí.

„Že se nestydíte, dvě na jednoho…“ Adri ale neušlo, že zatímco ji setřásl hravě, Leile v jejím počínání příliš nebránil.

„No, když tak mluvíme o tom Chrisovi, i mě přijde docela povědomý…“ Ozval se za nimi Sořin hlas.

„Opravdu, a odkud?“ Ozvala se zvědavě Mia.

„Myslela jsem, že už jdeš spát…“ Adri se na Soru mile usmála. Byla ráda, že ještě neodešla.

„Rozmyslela jsem si to, tam nahoře je mi smutno…“ Odvětila a posadila se naproti Yurimu.

„Takže Chrise někdo z vás viděl už dřív?“ Anna se předklonila a osazenstvo dalo hlavy dohromady.

„Jo, ale nevím přesně kde…“ Sora se tvářila zamyšleně.

„Ani já si nejsem přesně jistá…“ Leila taky přemýšlela.

„Bohužel, můj mozek mi hlásí, že se mu nechce přemýšlet…“

„To není žádná novinka…“ Neubránila se pokušení Adri. Tentokrát to byl Yuri, kdo ji po právu zlechtal.

„Tak víte co? Zítra večer se tady sejdeme a dáme to dohromady, ano?“

„Co se bude dávat dohromady?“ Ozvalo se za nimi.

Stál tam Chris s rukama za zády a zářivě se na ně usmíval. Adriinu pohledu se však pečlivě vyhnul…

„Eh noo…“ začal Yuri.

„Nic vážného, jenom musíme trošku doladit Leilino a Adriino číslo…“ Zaimprovizovala Mia.

Chris se znovu usmál.

„Víte, napadlo mne, že se možná budete trošku nudit, tak jsem si myslel, že bychom si třeba mohli něco zazpívat…“ Dodal a trošku se začervenal. Po té vytáhl ruku, kterou měl danou za zády a v ní třímal ebenovou loutnu.

„Ale ale, pán je muzikant?“ Yuri se hned posunul stranou, aby si Chris mohl sednou doprostřed.

Mladík se skutečně posadil na stůl, prohrábl struny a hned spustil jednu starou známou písničku, která vybízela k tanci. Při tom se podíval na Yuriho pohledem, kterým mu jasně naznačil, co má dělat. Yuri se lehce začervenal, pak se nadechl, vstal a požádal Leilu o tanec. Ta se také začervenala, ale přijala.

A tak ti dva tančili za sborového zpěvu dívek a Chrise. Po chvíli se zvedla i Anna a vytáhla na parket Miu, Leila se jen pousmála na Adri a ta také vyskočila. Přitom ještě stačila popadnout za ruku Soru…

Po pár minutách už Chris začínal chraptět, tak přestal zpívat a soustředil se jen na rychlou melodii. Do jídelny vešel jakýsi mladík, Sora k němu hned skočila a se slovy „Kene pojď taky!“ jej začlenila mezi tancující. Když píseň skončila, všichni si zatleskali a Chris nahodil hned jinou, pomalejší a ostatní se k němu postupně přidávali, jak kdo znal slova…

Po pár dalších písních se ozvala Leila.

„Chrisi, umíš Nothing Else Matters?“

„Ne, bohužel ne…“ Odvětil po chvíli zaváhání Chris, ale uhnul ji pohledem.

„Ale no tak, to přece musíš znát…“

„Znám…“ Přiznal lehce neochotně, „Ale nejsem si jistý…“

„Tak to zkus, zpívat budu já…“

Chris tedy přejel struny a spustil…

A Leila po chvíli předehry začala zpívat. Adri se najednou zarazila. Už zas měl v očích ten smutek…

Někteří začali na pomalou melodii tancovat. Leila přestala zpívat, Chris zpíval sám… Zpíval nádherně a taky tak hrál… Měl zavřené oči a zpíval.

Dal do toho všechno, všichni přítomní z něj tu skladbu cítili… Zpíval a hrál na loutnu… Většina přestala tancovat a jen poslouchala tu pomalou píseň… Chris ji zpíval ale tak smutně… Tak smutně… A po tváři se mu začaly kutálet slzy… Leila si dala ruku před ústa… Tohle nechtěla, tohle ne…

Chris náhle zesílil hlas a přešel do hlavní části…

Otevřel oči, díval se ke stropu a zpíval… Ty oči byli plné bolesti a ta bolest vytryskávala ve slovech… Loutna hrála hlasitěji a Chrisův hlas se rozléhal celou místností… A pak dostala kytara sólo…

Chris měl hlavu skloněnou… Loutna takřka umlkla a Chris zpíval šeptem…

Za chvíli šepot umlkl a jen loutna ukončila melodii…

Chris se zvedl a s tichým „Promiňte“ odešel…

Dlouhou dobu se nikdo nepohnul ani nic neříkal… Až Leila…

„Už vím…“

„Co víš?“ Zeptala se Adri, která měla celý obličej plný slz.

„Už vím, kde jsem ho viděla…“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ty jo

(Arkela, 28. 1. 2008 2:02)

tímhle si mě dostal. Musím říct že mi je Chrise líto,ale na druhou stranu tady byly moc pěkný hlášky.
A stejně jako Nime se těším na románky mezi postavami

Pěkné!!!

(Sora, 26. 1. 2008 12:47)

Pěkné pište dál ale skuste to dávat na tuhle stránku trosicku driv...

těch vtípkůůů válím se po zemi

(Nime, 26. 1. 2008 12:38)

je to nádherné **_________** fakt se vám to daří..těším se na pokráčko^^a taky na románky s Leilou a Yurim a také Sora x Leon<3&#9829;